Hodnotový řetězec jako nástroj konkurenceschopnosti MSP

rozvojmsp.cz > Hodnotový řetězec jako nástroj konkurenceschopnosti MSP

Článek Využití hodnotového řetězce v procesu generování udržitelné obchodní strategie na příkladu výrobních a průmyslových podniků v České republice se zaměřuje na metodu generování obchodní strategie pomocí analýzy hodnotového řetězce. Využito bylo dotazníkového šetření, osobních rozhovorů a vlastních zkušeností jako datové základny pro následné matematicko-statistické zpracování. Cílem bylo určit význam různých částí hodnotového řetězce z hlediska jejich dopadu na ziskovost podniku a prokázat jeho důležitou roli v procesu generování obchodní strategie.
STRAKOVÁ J., I. RAJIANI, P. PÁRTLOVÁ, J. VÁCHAL a J. DOBROVIČ, 2020. Use of the Value Chain in the Process of Generating a Sustainable Business Strategy on the Example of Manufacturing and Industrial Enterprises in the Czech Republic. Sustainability. 12(4), 1520. ISSN 2071-1050.

Více na: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1520/htm
Stáhnout: Use of the value chain in the process of generating a sustainable business strategy on the example of manufacturing....pdf