O nás

rozvojmsp.cz > O nás

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - Ústav podnikové strategie

Webové stránky: http://www.vstecb.cz/
Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. Jedná se o profesně orientovanou vysokou školu, důraz je tedy kladen na propojení výuky a podnikové sféry. V současné době na VŠTE v rámci technicky a ekonomicky zaměřených studijních programů studuje přibližně 4500 studentů. Škola aktuálně uchazečům o studium nabízí dva magisterské a pět bakalářských studijních programů se širokou škálou specializací ve stavebnictví, strojírenství, dopravě, logistice a ekonomii. Dalších 2000 účastníků studuje v rámci celoživotního vzdělávání, které VŠTE poskytuje, a účastníkům tak umožňuje získání odborné kvalifikace, jakou je například titul MBA, BBA či pedagogické minimum. V neposlední řadě se VŠTE zapojuje do rozsáhlých projektových aktivit, jejichž hlavním cílem je naplňování dlouhodobých záměrů instituce. Škola se v současné době zaměřuje na systematické a trvalé zvyšování kvality, prohlubování spolupráce s aplikační sférou, rozvoj infrastruktury, přenos výzkumných aktivit do aplikační sféry a zvyšování zaměstnatelnosti absolventů.

Ústav podnikové strategie (UPS) je humanitněji zaměřený ústav, který prioritně zaštiťuje disciplíny související s nosným bakalářským programem ústavu „Podniková ekonomika“. Tento program má na VŠTE nejdelší tradici, přičemž je vyučován od samotného vzniku instituce. ÚPS garantuje také navazující magisterský studijní program „Podniková ekonomika“ a rovněž nově akreditovaný bakalářský studijní program „Řízení lidských zdrojů".

Projekt je za realizován ve spolupráci s Ústavem znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Kontaktní osoba: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

Vysoké učení technické v Brně

Webové stránky: https://www.vutbr.cz/
Vysoké učení technické v Brně (VUT) je veřejná vysoká škola zaměřená na technické, ekonomické a umělecké vědy. V současné době nabízí studium na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech téměř 20 tisícům posluchačů. Dlouhodobě se umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS TopUniversities.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

 

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Webové stránky: https://amsp.cz/
Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) je neziskovou organizací, která reprezentuje a zastupuje zájmy malých a středních podniků, živnostníků, profesních spolků, odborných sdružení a cechů. Prostřednictvím akčních nástrojů vytváří nejširší informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis v rozhodujících segmentech malého a středního podnikání.

Kontaktní osoba: Eva Svobodová, MBA

 

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Webové stránky: https://www.vupi.cz/cs/
Hlavní náplní Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI) je výzkumná a vzdělávací činnost v oblasti podpory rozvoje a konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí. VUPI propojuje akademický, veřejný a podnikatelský prostor a stimuluje tak inovační rozvoj české ekonomiky. Současně VUPI buduje tým odborníků a společensky významných osobností s ambicí nejen pojmenovat klíčové problémy podnikatelského prostředí, ale zejména hledat smysluplná řešení.

Kontaktní osoba: Mgr. Matěj Mareš
 

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Webové stránky: http://jihocesky.nsmascr.cz/
Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihočeského kraje (Krajské sdružení NS MAS ČR) sdružuje celkem 10 MAS, začleněných v NS MAS ČR, a dále 6 MAS, které nejsou členy NS MAS ČR, ale mají s Krajským sdružením uzavřenu partnerskou smlouvu. Krajské sdružení zastupuje MAS při jednáních s územními partnery, účastní se jednáních na úrovni NS MAS ČR, zástupce je stálým členem Regionální stálé konference Jihočeského kraje i Národní stálé konference.

Kontaktní osoba: Bc. et. Bc. Tomáš Novák