Analýza inovačních bariér

rozvojmsp.cz > Analýza inovačních bariér

Cílem příspěvku s názvem Inovace obchodního a marketingového plánu obchodních a výrobních holdingových společností podnikajících v oblasti výstavnictví bylo navržení obchodního a marketingového plánu obchodních a výrobních holdingových společností Výstaviště České Budějovice v České republice s ohledem k plánovanému objemu prodeje dle kvalitativního a finančního hlediska a potenciálu rozvoje podnikání v příslušném oboru podnikání v ČR.

VANÍČKOVÁ, R. a K. SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA, 2020. Innovation of Business and Marketing Plan of Growth Strategy and Competitive Advantage in Exhibition Industry. Polish Journal of Management Studies. 21(2), 425-445. ISSN 2081-7452.

Více na: https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=206323
Stáhnout: Innovation of Business and Marketing Plan of Growth Strategy and Competitive Advantage in Exhibition Industry.pdf