Workshopy

rozvojmsp.cz > Workshopy

Workshopy byly zaměřeny na projednání, kontrolu a oponenturu postupu řešení z hlediska obsahové náplně i logického postupu řešení. Účastníky byli řešitelé, aplikační garanti a uživatelská praxe, kdy se provedlo seznámení se získanými výsledky a postupy řešení, současně byla dojednána otázka řešení těchto výsledků v uživatelské praxi na modelových podnicích.

Odborný workshop Malé a střední podniky – současnost a vize

Praktický workshop Malé a střední podniky – současnost a vize