Souhrnná výzkumná zpráva

rozvojmsp.cz > Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnná výzkumná zpráva detailně popíše použité metody a postupy výzkumu tak, aby bylo možné postupy replikovat, současně bude obsahovat dosažené výsledky za celé období řešení projektu dle jednotlivých oblastí i za projekt jako celek.

Zpráva bude prezentovat nové poznatky, které porovná se stávající úrovní v tuzemsku i zahraničí a bude obsahovat softwarovou podporu.