Konference

rozvojmsp.cz > Konference

Odborná konference byla zaměřena na prezentaci dílčích výsledků z řešení za jednotlivé oblasti. Konference byla pořádána řešiteli projektu ve spolupráci s aplikačními garanty za účasti zástupců MSP zastupujících jak jednotlivé sektory, tak i velikostní kategorie. Více...

Praktická konference se zaměří na prezentaci konečných výsledků z řešení a prezentaci praktických manuálů. Více...