Software

rozvojmsp.cz > Software

Webový nástroj Indikátory finanční výkonnosti pro malé a střední podniky („IFV“) má v sobě vtělenu umělou neuronovou strukturu (umělou inteligenci), která umožní uživateli na základě vzájemné kombinace předmětu podnikání, sídla firmy a generátorů hodnoty (spotřeby materiálu, nákladů vynaložených na prodané zboží, služeb, osobních nákladů, odpisů dlouhodobého majetku a nákladových úroků) predikovat budoucí EVA Equity (tedy hodnotu pro akcionáře) a následně kombinaci vstupů optimalizovat tak, aby podnik dosahoval žádoucí hodnoty EVA Equity. Aparát jednoduché finanční analýzy umožní finančnímu manažerovi, manažerovi nebo vlastníkovi nastavit žádoucí hodnotu ostatních parametrů finančního zdraví podniku.

Odkaz na software