Odborná kniha „Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize“

rozvojmsp.cz > Odborná kniha „Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize“

Kniha „Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize“ je k dispozici zdarma u hlavního řešitele.

STRAKOVÁ, J., J. VÁCHAL, M. VOCHOZKA, Z. CAHA, P. PÁRTLOVÁ, R. VANÍČKOVÁ, I. KMECOVÁ, J. URBAN a S. BÍLEK, 2020. Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-1747-5.