Manuály pro dílčí oblasti

rozvojmsp.cz > Manuály pro dílčí oblasti

Jednotlivé manuály jsou praktickými návody inovačního postupu pro příslušnou oblast (ekonomika a finance, řízení a strategie, personalistika a vzdělávání, venkovský prostor, inovační aktivity, legislativa). Manuály jsou doplněny o příklady praktického využití zpracované v těsné spolupráci s uživatelskou sférou a aplikačními garanty.

Manuál: Řízení hodnoty podniku pro vlastníka jako základního cíle podnikání

Manuál: Strategické řízení a rozhodování – předpoklad konkurenceschopnosti a ziskovosti MSP

Manuál: Personální řízení v malých a středních podnicích ve venkovském prostoru

Manuál: Venkovské prostředí – základna pro stabilitu a rozvoj MSP v ČR

Manuál: Zásady, postup a implementace inovačního procesu v MSP v ČR

Manuál: Snížení administrativní náročnosti MSP v ČR