Certifikovaná metodika

rozvojmsp.cz > Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika k projektu „Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru“ se zaměří na posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů a bude obsahovat zásady, postupy a metody pro MSP v ČR k akceleraci a generování jejich vyšší přidané hodnoty. Zahrnuje všech šest základních oblastí řešení (finance a ekonomika, řízení a strategie, venkov a jeho rozvoj, inovace, personální práce a vzdělávání, administrativa, legislativa).